Skip to main content

Contact

iForbeauty

Schadeken 131
2264 KK Leidschendam
info@iforbeauty.nl
www.iforbeauty.nl
0651 221 495
KVK: 27343868
AGB CODE: 89053838
Vergunnig op grond van art.3 van het Warenwetbesluit:
www.veiligtatoeerenenpiercen.nl AOV Gegevens privacywet

 

 

 

Annuleren
Gelieve uw afspraak minstens 24 uur van tevoren annuleren.
Wanneer dit niet lukt zijn wij genoodzaakt de kosten van de behandeling in rekening te brengen.
Wij houden deze tijd tenslotte speciaal voor u vrij

Geen pin aanwezig
Gratis parkeren

Maandag 09:00 – 22:00
Dinsdag 09:00 – 22:00
Woensdag 09:00 – 22:00
Donderdag 09:00 – 22:00
Vrijdag 09:00 – 22:00
Zaterdag 09:30 – 16:00
Zondag gesloten

 

Privacy verklaring (AVG)

Schoonheidssalon I for Beauty, gevestigd aan Schadeken 131 2264KK Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.iforbeauty.nl Schadeken 131 2264KK Leidschendam 0651-221495

Danielle de Geus eigenaresse gaat over de gegevensbescherming van  i for beauty, zij is te bereiken via info@iforbeauty.nl /0651221495

Persoonsgegevens die wij verwerken
I for Beauty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Eventuele Voor- en nafoto’s
– Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

I for Beauty verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
I for Beauty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering 
Je heb het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De Beautyspecialiste en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@iforbeauty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. De Beautyspecialiste wil je er tevens op wijzen dat er een mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/contact-met…/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden
i for beauty verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. I for beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
i for beauty gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
i for beauty neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem
dan contact op met: Danielle de Geus info@iforbeauty.nl. I for beauty heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te
beveiligen
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt
zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam);
het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een
vals IP-adres.

Wij hopen u hiermee voldoende informatie te verschaffen omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AOV).

In het kort: Uw gegevens blijven vertrouwelijk in ons bezit. U kunt het ten alle tijden aanpassen en inzien. U beslist dus zelf over uw gegevens. Dat zijn wij wettelijk verplicht.

Bedankt voor u vertrouwen!!
Danielle

Deel!